Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του Επιγραφικού Μουσείου διαθέτει περίπου 8000 τόμους που καλύπτουν τους τομείς  της επιγραφικής,  της ιστορίας και της αρχαιολογίας, καθώς και εκδόσεις κειμένων της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας. Περιλαμβάνει επίσης πολύ μεγάλο αριθμό ανατύπων μελετών σχετικών με τις αρχαίες ελληνικές επιγραφές.

Eμπλουτίζεται με αγορές, ανταλλαγές με ελληνικά και ξένα και αρχαιολογικά ιδρύματα και δωρεές.  Σημαντική είναι η δωρεά μεγάλου μέρους (περί τους 1000 τόμους) της Βιβλιοθήκης της παλαιάς Διευθύντριας του Επιγραφικού Μουσείου Ντίνας Πέππα Δελμούζου (†) από τους συγγενείς της.

Η βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη στο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε ειδικούς μελετητές. Ειδική βάση δεδομένων επιτρέπει την εύκολη αναζήτηση των βιβλίων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο