Το ημερολόγιο θυσιών του Θορικού

Το ημερολόγιο θυσιών του Θορικού

Στη στήλη ΕΜ 13537 (αίθουσα 9-κυανή) έχουν αναγραφεί οι θυσίες, που έπρεπε να τελούνται κατά μήνα του αττικού ημερολογίου προς τιμήν θεών και ηρώων στην περιοχή ενός αττικού δήμου, πιθανότατα του Θορικού.

Στο “ημερολόγιο των θυσιών του Θορικού”, το αρχαιότερο μέχρι σήμερα σωζόμενο παράδειγμα ημερολογίου θυσιών, περιλαμβάνονται κανόνες για το είδος, την ηλικία, το χρώμα και το φύλο του θύματος και για την τιμή του. Γίνεται επίσης αναφορά σε άλλα δευτερεύοντα αφιερώματα – γεύματα. Σε μερικές περιπτώσεις ορίζεται και η ακριβής ημέρα για την τέλεση θυσίας.

Οι θυσίες ήταν αφορμή για κοινή εστίαση των δημοτών, αλλά όπως προκύπτει από το ημερολόγιο θυσιών του Θορικού και άλλα ανάλογα ημερολόγια, οι προσφορές συχνά ήταν μικρές και δεν αρκούσαν για την πραγματοποίησή της. Ορισμένες προσφορές καίγονταν πλήρως ή το κρέας των θυμάτων μπορούσε να πωληθεί. Στο τέλος της επιγραφής ορίζεται ότι υπεύθυνοι για την τήρηση του ημερολογίου είναι ο εύθυνος (άρχων) και οι πάρεδροι (βοηθοί), οι οποίοι έπρεπε να ορκισθούν ότι θα ασκήσουν την αρχή τους σύμφωνα με τα ψηφίσματα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο