Ποιοι γίνονταν χορηγοί στην Αρχαία Αθήνα;

“ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΞΩΝΗΣ”

Στη στήλη ΕΜ 13262 (αίθουσα 9-κυανή) εικονίζεται ένθρονος Διόνυσος, που τείνει το κύπελλό του (έναν κάνθαρο) σε νεαρό Σάτυρο που κρατά ένα κανάτι με κρασί (οινοχόη). Στο ανώτερο μέρος της στήλης εικονίζονται πέντε κωμικά προσωπεία. Κάτω από την παράσταση έχει  αναγραφεί ψήφισμα για την απονομή τιμών σε δύο χορηγούς από τον αρχαίο δήμο της Αιξωνής (σημερινή περιοχή Γλυφάδας και μέρος της Βούλας ).

Η στήλη βρέθηκε στην Γλυφάδα της Αττικής. Κάτω από την ανάγλυφη παράσταση έχει αναγραφεί ψήφισμα (απόφαση δια ψηφοφορίας) με το οποίο ο Δήμος των Αιξωνέων τιμά με χρυσό στέφανο δύο χορηγούς, τον Αυτέα, γιο του Αυτοκλή και τον Φιλοξενίδη, γιο του Φιλίππου, επειδή “καλῶς καὶ φιλοτίμως ἐχορήγησαν”, ανέλαβαν δηλαδή από κοινού τα έξοδα παράστασης, που παρουσιάσθηκε στους θεατρικούς αγώνες των κατ΄ αγρούς Διονυσίων του έτους 340/9 π.Χ., ή  πιθανότερα του 313/2 π.Χ..

Η χορηγία ήταν μία από τις “λειτουργίες”  της Αθηναϊκής δημοκρατίας των κλασικών χρόνων (άλλες ήταν η τριηραρχία, η εστίαση και η γυμνασιαρχία). Ο θεσμός των λειτουργιών αποσκοπούσε στην αναγκαστική συμμετοχή των πλουσιότερων πολιτών στις δημόσιες δαπάνες. Οι δαπανηρότερες λειτουργίες ήταν η τριηραρχία και η χορηγία. Στην πρώτη ένας πλούσιος πολίτης, ο τριήραρχος, ανελάμβανε, καταβάλλοντας τα αναγκαία χρήματα, την κατ᾽ έτος συντήρηση μιας τριήρους, ώστε να είναι ετοιμοπόλεμη. Στην χορηγία ένας πολίτης -στις εορτές των Ληναίων και των κατ᾽ αγρούς Διονυσίων και μέτοικος- ανελάμβανε την δαπάνη της προετοιμασίας και της διδασκαλίας του χορού και των ηθοποιών. Στις υποχρεώσεις των χορηγών ήταν επίσης η επιλογή των μελών του χορού. Οι νικητές χορηγοί συνήθιζαν να αναθέτουν μνημείο για να μνημονεύσουν την νίκη τους.

Με την αναγραφή του ψηφίσματος ο δήμος των Αιξωνέων ήθελε να ενθαρρύνει άλλους μελλοντικούς χορηγούς, στους οποίους θα απονέμονταν ανάλογες τιμές.  [EM 13262 = AM 66, 1941, 218-219].

Μετάβαση στο περιεχόμενο