Φωτογραφικό Αρχείο

To φωτογραφικό αρχείο του Επιγραφικού Μουσείου αποτελείται από:

Α) το αρχείο αναλογικών Α/Μ αρνητικών και φωτογραφιών καθώς και διαφάνεις των αρχαίων επιγραφών. Ο μεγαλύτερος αριθμός των φωτογραφικών λήψεων έχει πραγματοποιηθεί από τον φωτογράφο Βασίλη Σταματόπουλο. Περιλαμβάνει επίσης τη φωτογραφική τεκμηρίωση των εργασιών συντήρησης που πραγματοποιούνται στους λίθους από τη δεκαετία 1990 και εξής.

Β) Την ψηφιοποίηση σε αρχεία JPG και TIFF υψηλής ανάλυσης των αναλογικών φωτογραφικών λήψεων, εργασία που ξεκίνησε το έτος 2012 (υπεύθυνοι αρχαιολόγοι Αθ. Θέμος και Ελ. Ζαββού). Το έργο ολοκληρώθηκε με τη συμβολή των σπουδαστών του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων του ΤΕΙ Αθήνας  κ.  Ζαμπέλας Χρόνη, Βάσως Δελήμπαση, Σπύρου Μαρκάτη, Βασιλικής Χρυσικού, Ειρήνης Καζάντζου, Αριστοτέλη Καραβά, Θάλειας Ζέρφου και Δήμητρας Πατρινέλη.

Γ) Nέες ψηφιακές φωτογραφίες των φωτογράφων Βασίλη Γεωργιάδη, Νίκου Βουρλιώτη, Παναγιώτη Κέφη, Ζαμπέλας Χρόνη, Βάσως Δελήμπαση, Σπύρου Μαρκάτη, Βασιλικής Χρυσικού, Ειρήνης Καζάντζου, Αριστοτέλη Καραβά, Θάλειας Ζέρφου και Δήμητρας Πατρινέλη.

Άδειες φωτογράφησης και κινηματογράφησης

Η ερασιτεχνική φωτογράφηση και η  βιντεοσκόπηση επιτρέπεται στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου σύμφωνα με τους όρους της αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/02-07-2019 Υ.Α. “Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός των οργάνων χορήγησης άδειας παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο” (ΦΕΚ 2812/Β/04-07-2019) και εφόσον οι λήψεις δεν προορίζονται για δημοσίευση σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και δεν πρόκειται  να χρησιμοποιηθούν για άμεσο ή έμμεσο εμπορικό ή οικονομικό σκοπό. Δεν επιτρέπεται η χρήση φλας και πρόσθετου επαγγελματικού εξοπλισμού (φορητά φώτα και τρίποδο).

Για την πραγματοποίηση επαγγελματικής φωτογράφησης, κινηματογράφησης ή βιντεοσκόπησης στο Μουσείο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας και η καταβολή τελών υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Σχετικά αρχεία (Links)

Σχετικά αρχεία (Links)

Μετάβαση στο περιεχόμενο