«Αρχαία δίκτυα. Συμμαχίες και πρόξενοι». Έκθεση αρχαίων Επιγραφών.

Αθήνα, Επιγραφικό Μουσείο, 18 – 19 Μαΐου 2018

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2018 «Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό»,  παρουσιάσθηκε η μικρή έκθεση με θέμα «Αρχαία δίκτυα. Συμμαχίες και πρόξενοι», κατά την οποία προβλήθηκαν με ειδική σήμανση μνημεία της υπάρχουσας έκθεσης (συμμαχίες, προξενικά ψηφίσματα) και παρουσιάσθηκαν από τους αποθηκευτικούς χώρους του Μουσείου το ψήφισμα ΕΜ 6897 για την απονομή προξενίας στον Κάλλιππο τον Θεσσαλό και ένας κατάλογος προξένων από την Καρθαία της Κέας (ΕΜ 13491).

Μετάβαση στο περιεχόμενο