«Καιρικοί Θεοί». Έκθεση αρχαίων επιγραφών

Αθήνα, Επιγραφικό Μουσείο

 19-20 Οκτωβρίου 2017 και 18-21 Οκτωβρίου 2018.

Η μικρή έκθεση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού Περιβάλλον και Πολιτισμός 2017 και 2018 «Πνοές Ανέμων». Κατά τη διάρκεια της έκθεσης προβλήθηκε με ειδική σήμανση ένα μόνιμο έκθεμα του Μουσείου, η ενεπίγραφη στήλη 13537 (ημερολόγιο των θυσιών του Θορικού) και παρουσιάσθηκαν στην αίθουσα 9 του Επιγραφικού Μουσείου επιγραφές από τους αποθηκευτικούς χώρους του Μουσείου (ΕΜ 8826, ΕΜ 8925, EM 645, ΕΜ 8795 και 10081), που αναφέρονται σε θεότητες οι οποίες σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα παρουσιάσθηκαν φωτογραφίες Παραπηγμάτων, στηλών δηλαδή με κείμενα που παρείχαν αστρονομικές και σε ορισμένες περιπτώσεις μετεωρολογικές πληροφορίες. Η παρουσίαση της έκθεσης επαναλήφθηκε το έτος 2018 στο πλαίσιο του ίδιου εορτασμού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο