«Γραμματομορφές». Ατομική έκθεση σύγχρονης τέχνης της εικαστικού Ελένης Ζούνη.

«Γραμματομορφές». Ατομική έκθεση σύγχρονης τέχνης της εικαστικού Ελένης Ζούνη.

Αθήνα, Επιγραφικό Μουσείο, 14 Μαΐου – 14 Ιουλίου 2013.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης της εικαστικού Ελένης Ζούνη παρουσιάσθηκαν κολάζ συνθέσεις, μεγάλα ζωγραφικά έργα σε ριζόχαρτο και μικρότερα έργα σε χαρτί ανάμεσα στις αρχαίες επιγραφές, αλλά και στον ιδιαίτερο χώρο των Περιοδικών Εκθέσεων του Επιγραφικού Μουσείου. Η έκθεση εξέταζε τη διαλεκτική σχέση μεταξύ γραφής και ζωγραφικής. Οι κολάζ συνθέσεις απεικόνιζαν λέξεις και φράσεις που σχηματίστηκαν από επεξεργασμένες αναπαραγωγές έργων των Henri Michaux, Jackson Pollock, Carlfriedrich Claus και Pierre Soulages. Στα ζωγραφικά έργα, που η Ελένη Ζούνη έφτιαξε ειδικά για τους χώρους του Επιγραφικού Μουσείου, χρησιμοποίησε πικτογραφικές γραμμές, καλλιγραφικές κηλίδες και κείμενα σε λευκό χρώμα, που αναδεικνύουν το αλληλένδετο της ζωγραφικής και της γραφής. Στα έργα κυριαρχεί η ρυθμική ενότητα της αυτόματης γραφής και ο  λυρισμός στην απόδοση των καλλιγραφικών μορφών. Την έκθεση επιμελήθηκε ο Χριστόφορος Μαρίνος.

Ελένη Ζούνη
Γρ α μ μ α τ ο μ ο ρ φ έ ς
Το Επιγραφικό Μουσείο παρουσιάζει την έκθεση της Ελένης Ζούνη με τίτλο Γραμματομορφές
Εγκαίνια έκθεσης: Τρίτη 14 Μαΐου, ώρα 18:00 / Διάρκεια έκθεσης 14 Μαΐου – 14 Ιουλίου 2013 / Ωράριο λειτουργίας: 8:30 – 15:00
Η έκθεση της Ελένης Ζούνη στο Επιγραφικό Μουσείο εξετάζει τη διαλεκτική σχέση μεταξύ γραφής και ζωγραφικής. Αναζη-
τώντας τις εκλεκτικές τους συγγένειες, η καλλιτέχνης παρουσιάζει μια ενότητα κολάζ συνθέσεων μαζί με μια σειρά μεγάλων
ζωγραφικών έργων σε ριζόχαρτο και μικρότερων έργων σε χαρτί.
Οι κολάζ συνθέσεις της, με τίτλο «Γραμματομορφές», απεικονίζουν λέξεις και φράσεις που σχηματίζονται από επεξεργασμέ-
νες αναπαραγωγές έργων των Henri Michaux, Jackson Pollock, Carlfriedrich Claus και Pierre Soulages, οι οποίοι καταπιά-
στηκαν με την αφαίρεση, την καλλιγραφία και την αυτοματική γραφή. Όπως σημειώνει η ίδια η καλλιτέχνης, οι «Γραμματο-
μορφές» της λειτουργούν ως αγωγοί συναισθημάτων και ιδεών, αλλά και ως όχημα μεταφοράς μηνυμάτων, ενώ συναρμολο-
γούνται πάνω στο χαρτί σαν ιδεογράμματα.
Στα κολάζ της η Ελένη Ζούνη ζωγραφίζει με αποσπάσματα εικόνες με προειδοποιητικό χαρακτήρα. Με τίτλους όπως
Perspectiva, Cyberpunks, Τηλε-επιτήρηση, Βαβέλ, οι οποίοι παραπέμπουν στην Πληροφορική βόμβα του Γάλλου στοχαστή Paul
Virilio, τα κολάζ αυτά αναφέρονται στην απορρύθμιση του βλέμματος, μεταφέροντας ταυτόχρονα την αίσθηση του επείγοντος.
Ο τρόπος που η καλλιτέχνης χειρίζεται τη γραφή σε σχέση με την εικονιστική της απόδοση μεταφράζεται στο πώς η ίδια αντι-
λαμβάνεται την πραγματικότητα και τη θέση της μέσα σε αυτήν.
Στα ζωγραφικά της έργα, που φτιάχνει ειδικά για τους χώρους του Επιγραφικού Μουσείου, κυριαρχεί αφενός η ρυθμική ενό-
τητα της αυτόματης γραφής και αφετέρου ένας λυρισμός στην απόδοση των καλλιγραφικών μορφών. Χρησιμοποιώντας πικτο-
γραφικές γραμμές, καλλιγραφικές κηλίδες και κείμενα σε λευκό χρώμα, η Ζούνη αναδεικνύει με τα έργα αυτά το αλληλένδετο
της ζωγραφικής και της γραφής. Στις αίθουσες του μουσείου, οι αρχαίες επιγραφές σε λίθο και οι σύγχρονες επιγραφές σε
διάφανο χαρτί που παρουσιάζει η καλλιτέχνης δημιουργούν μια δίδυμη συνύπαρξη, η δυναμική της οποίας στηρίζεται στην
λεπτή ισορροπία διαφορετικών υλικών και διαφορετικών συνειδήσεων μέσα στον χρόνο.
Τα έργα της Ελένης Ζούνη λειτουργούν σε πολλαπλά νοηματικά επίπεδα: από τη μία, μας υπενθυμίζουν τον επίκαιρο χαρα-
κτήρα της αρχαίας γραφής και τη σύνδεσή της με καλλιτεχνικούς προβληματισμούς του σήμερα. Συγχρόνως όμως, μαρτυ-
ρούν την επιθυμία τής Ζούνη να απαντήσει σε μια σειρά από επίκαιρα ερωτήματα: είναι δυνατόν να οριοθετήσει κανείς έναν
χώρο αναμνήσεων όπως η ζωγραφική; Τι συμβαίνει όταν η γραφή δεξιώνει την ζωγραφική ή όταν η ζωγραφική πλαισιώνει
την γραφή στον ίδιο χώρο; Πού αρχίζει και πού τελειώνει τότε η επίδραση της μιας στην άλλη;
Η Ελένη Ζούνη γεννήθηκε στον Πειραιά. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Σπούδασε γραφιστική στη Σχολή Βακαλό (1973-1976)
και ζωγραφική και ψηφιδωτό στην Α.Σ.Κ.Τ. (1978-1983). Από το 1984 έως το 1986 έζησε στη Βαρκελώνη και από το 1989 έως
το 1994 στην Ουτρέχτη και το Άμστερνταμ. Την περίοδο 1995-2011 δίδαξε σε εικαστικά εργαστήρια και σχολές γραφιστικής.
Παρακολούθησε το μεταπτυχιακό της Σχολής Βακαλό στην Οπτική Επικοινωνία (2009-2010). Το 1989 πραγματοποίησε την
πρώτη της ατομική έκθεση στην γκαλερί Vincent Bernat στη Βαρκελώνη και το 1990 την πρώτη της ατομική στην Αθήνα,
στην Αίθουσα Τέχνης Μέδουσα, με την οποία συνεργάζεται έκτοτε. Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από δέκα ατομικές
εκθέσεις, ενώ έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Επιμέλεια έκθεσης: Χριστόφορος Μαρίνος

Μετάβαση στο περιεχόμενο