Έκθεση επιγραφών στο πλαίσιο του εορτασμού «Περιβάλλον και Πολιτισμός 2009. To Δέντρο της Ζωής σε τέσσερις εποχές».

Έκθεση επιγραφών στο πλαίσιο του εορτασμού «Περιβάλλον και Πολιτισμός 2009. To Δέντρο της Ζωής σε τέσσερις εποχές».

Αθήνα, Επιγραφικό Μουσείο, 2-5 Μαΐου 2009.

Στην μικρή έκθεση που διοργανώθηκε στην αίθουσα 9 του Εκθεσιακού χώρου του Επιγραφικού Μουσείου προβλήθηκε με ειδική σήμανση το ψήφισμα για την εκμίσθωση του τεμένους  των ιερών του Κόδρου, του Νηλέως και της Βασίλης του έτους 418/7 π.Χ. (EM 10616) και εκτέθηκε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό ο ιερός νόμος (ΕΜ 7990), που απαγόρευε την κοπή και τη μεταφορά δένδρων, κλαδιών ή θαμνώδους βλάστησης από το ιερό του Απόλλωνος Εριθασέου και επέβαλε αυστηρότατες ποινές στους παραβάτες (τέλη 4ου αι. π.Χ.).

Μετάβαση στο περιεχόμενο