«Πολιτεύσθαι τους Κείους κατά πόλεις. Η διάσπαση ως μέσον πολιτικού ελέγχου». Έκθεση αρχαίων Επιγραφών

«Πολιτεύσθαι τους Κείους κατά πόλεις. Η διάσπαση ως μέσον πολιτικού ελέγχου». Έκθεση αρχαίων Επιγραφών

Αθήνα, Επιγραφικό Μουσείο, 16 Ιουλίου- Δεκέμβριος 2008.

Η Έκθεση συνδιοργανώθηκε από το Επιγραφικό Μουσείο, το Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Λ. Μενδώνη) και τον Δήμο Κέας. Παρουσιάσθηκαν ένδεκα επιγραφές, δημοσίου κυρίως χαρακτήρα, οι οποίες αναδεικνύουν και φωτίζουν τις μορφές πολιτικής ένωσης, που συγκρότησαν οι πόλεις της Κέας στον 4ο και τον 3ο αι. π.Χ, καθώς και τις σχέσεις της Κέας με την Αθήνα, και με άλλες πόλεις, προκειμένου να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους και να αποτρέψουν την επιβολή της κυριαρχίας των ισχυρών της εποχής. Στην τελευταία ενότητα της έκθεσης παρουσιάστηκαν φωτογραφίες επιλεγμένων χειρογράφων του Κείου αρχαιόφιλου Κωνσταντίνου Μάνθου, οι οποίες απεικόνιζαν τον κατάλογο των λιθίνων αρχαίων αντικειμένων της Αρχαιολογικής Συλλογής που διατηρούσε στην οικία του, καθώς και προσωπικές σημειώσεις και αλληλογραφία του σχετικά με τις αρχαιότητες του νησιού.

Ψηφιακή Έκθεση

Μετάβαση στο περιεχόμενο