«Έδοξεν τηι βουληι και τωι δήμωι. Η Αθηναϊκή δημοκρατία μιλάει με τις επιγραφές της».  Έκθεση αρχαίων επιγραφών.

«Έδοξεν τηι βουληι και τωι δήμωι. Η Αθηναϊκή δημοκρατία μιλάει με τις επιγραφές της». Έκθεση αρχαίων επιγραφών.

Αθήνα, Εκθεσιακός χώρος του Ιδρύματος της  Βουλής Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία – Εκθεσιακός χώρος Επιγραφικού Μουσείoυ, 14 Νοεμβρίου 2007-30 Απριλίου 2008.

Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 8-12 Δεκεμβρίου 2008.

Μελβούρνη, Hellenic Museum, 19 Μαρτίου-30 Ιουνίου 2009.

Η έκθεση  συνδιοργανώθηκε από το Επιγραφικό Μουσείο, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρουσιάσθηκαν είκοσι πέντε επιγραφές από το τέλος του 6ου αι. π.Χ. έως τον 3ο αι. μ.Χ., κυρίως ψηφίσματα της αθηναϊκής εκκλησίας του δήμου, που δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος στην αρχαία Αθήνα, την οργάνωση του Αθηναϊκού κράτους, τη μέριμνα για τα δημόσια έργα και τρόπους άσκησης της εξωτερικής πολιτικής της Αθήνας.

Η έκθεση παρουσιάσθηκε μέσω πιστών αντιγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έτος 2008 και στη Μελβούρνη της Αυστραλίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού το 2009.

Μετάβαση στο περιεχόμενο