«Καττάδε έδοξε τοις Λακεδαιμονίοις. Επιγραφές δημόσιου χαρακτήρα από τη Σπάρτη του 5ου αιώνα π.Χ.». Έκθεση αρχαίων επιγραφών

«Καττάδε έδοξε τοις Λακεδαιμονίοις. Επιγραφές δημόσιου χαρακτήρα από τη Σπάρτη του 5ου αιώνα π.Χ.». Έκθεση αρχαίων επιγραφών

Αθήνα, Επιγραφικό Μουσείο, 30 Οκτωβρίου-23 Νοεμβρίου 2006.

Η έκθεση συνδιοργανώθηκε από το Επιγραφικό Μουσείο και την Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία (Α. Ματθαίου). Παρουσιάσθηκαν οι λίγες μέχρι σήμερα γνωστές επιγραφές δημοσίου χαρακτήρα της Σπάρτης του 5ου αι. π.Χ. από όλη την Ελλάδα και 7 λακωνικές επιγραφές ιδιωτικού χαρακτήρα του 5ου και 4ου αι. π.Χ. Παράλληλα, παρουσιάσθηκαν κατ’ αντιπαράθεση λίγες Αττικές επιγραφές, που εικονίζουν με ευκρίνεια το κράτος των Αθηνών του 5ου αι. π.Χ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο