«Η ιστορία της γραφής ανά τον κόσμο (3000 π.Χ. έως σήμερα)». Έκθεση αντιγράφων αρχαίων επιγραφών και χειρογράφων

Αθήνα, Κτήριο Κωστή Παλαμά, 30 Οκτωβρίου-30 Νοεμβρίου 2002.

Η έκθεση διοργανώθηκε από τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Würzburg. Παρουσιάσθηκαν δείγματα γραφών, που αναπτύχθηκαν στον ελλαδικό χώρο από τις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ. έως την εμφάνιση της τυπογραφίας, μέσω πιστών αντιγράφων αρχαίων επιγραφών, βυζαντινών χειρογράφων και ενός βυζαντινού χρυσοβούλλου. Εκτέθηκαν 44 αντικείμενα: 8 δείγματα προαλφαβητικών γραφών σε πήλινα αντικείμενα, 8 επιγραφές λατρευτικού χαρακτήρα, 11 επιγραφές δημόσιου χαρακτήρα, 12 επιτύμβιες επιγραφές και 5 βυζαντινά χειρόγραφα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο