Η ελληνική γραφή». Έκθεση αντιγράφων αρχαίων επιγραφών και χειρογράφων – Φρανκφούρτη, Οκτώβριος 2001

Η ελληνική γραφή». Έκθεση αντιγράφων αρχαίων επιγραφών και χειρογράφων – Φρανκφούρτη, Οκτώβριος 2001

Νέα Υόρκη –Αστόρια, Σταθάκειο Kέντρο, 13 Απριλίου-30 Ιουνίου 2002.

Tampere Φινλανδίας, 11 Απριλίου-18 Μαΐου 2003.

Tallin Εσθονίας, 27-29 Μαΐου 2003.

Η έκθεση συνδιοργανώθηκε από το Επιγραφικό Μουσείο και τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και περιόδευσε στη Φρανκφούρτη, τη Νέα Υόρκη, το Tampere (Φινλανδία) και το Tallin (Εσθονία).  Παρουσιάσθηκαν δείγματα των γραφών, που αναπτύχθηκαν στον ελλαδικό χώρο από τις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ. έως την εμφάνιση της τυπογραφίας, μέσω πιστών αντιγράφων αρχαίων επιγραφών, αντιγράφων βυζαντινών χειρογράφων και ενός βυζαντινού χρυσοβούλλου. Εκτέθηκαν 44 αντικείμενα: 8 δείγματα προαλφαβητικών γραφών σε πήλινα αντικείμενα, 8 επιγραφές λατρευτικού χαρακτήρα, 11 επιγραφές δημόσιου χαρακτήρα, 12 επιτύμβιες επιγραφές και 5 βυζαντινά χειρόγραφα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο