Χρήσιμες πληροφορίες

Χώρος υποδοχής

Οι επισκέπτες υποχρεούνται να αφήνουν τα σακίδιά τους και τυχόν ογκώδη αντικείμενα στο χώρο υποδοχής. Το Μουσείο δεν φέρει ευθύνη φύλαξης για εύθραυστα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Το μουσείο δεν διαθέτει πωλητήριο και αναψυκτήριο.

Το Μουσείο οργανώνει θεματικές ξεναγήσεις, οι οποίες ανακοινώνονται στον τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν παρέχεται υπηρεσία ξενάγησης. Για ξεναγήσεις απευθυνθείτε στο Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών. Τηλ. επικοινωνίας: 210-3220090 και 210-3229705.

Κατοικίδια

Επιτρέπεται η πρόσβαση σε σκύλους οδηγούς που συνοδεύουν άτομα με αναπηρίες.

Η είσοδος άλλων κατοικίδιων ζώων στους χώρους του Μουσείου δεν επιτρέπεται.

Φωτογράφηση

Η ερασιτεχνική φωτογράφηση και η  βιντεοσκόπηση επιτρέπεται στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου σύμφωνα με τους όρους της αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/02-07-2019 Υ.Α. “Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός των οργάνων χορήγησης άδειας παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο” (ΦΕΚ 2812/Β/04-07-2019) και εφόσον οι λήψεις δεν προορίζονται για δημοσίευση σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και δεν πρόκειται  να χρησιμοποιηθούν για άμεσο ή έμμεσο εμπορικό ή οικονομικό σκοπό. Δεν επιτρέπεται η χρήση φλας και πρόσθετου επαγγελματικού εξοπλισμού (φορητά φώτα και τρίποδο).

Για την πραγματοποίηση επαγγελματικής φωτογράφησης, κινηματογράφησης ή βιντεοσκόπησης στο Μουσείο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας και η καταβολή τελών υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο