Επιγραφικό Εργαστήριο

Κατάλογος Παρουσιάσεων

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ • ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αίθουσα διαλέξεων του Επιγραφικού Μουσείου – Τοσίτσα 1

2016

29-3-2016
Δρ. Γεώργιος Στάϊνχάουερ (Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων)
Όστρακα από τον Πειραιά.

19-4-2016
Jenny Wallensten (Swedish Institute at Athens)
Why name your child Nemesis? Divine names for human beings.

24-5-2016
Μαρία Ξενάκη (CNRS)
Ενθυμήσεις θανάτων επισκόπων Αθηνών στον Παρθενώνα (7ος-8ος αι.).

2015

24-2-2015
Μαρία Γαβριέλλα Παρισσάκη (EIE-IIE)
Σύλλογοι και ομάδες στο θρησκευτικό βίο της ρωμαϊκής Παυταλίας (IGBulg IV 2072, 2192 και 2214).

31-3-2015
Ειρήνη-Λουκία Χωρέμη (Επιγραφικό Μουσείο)
Παρατηρήσεις σε ενεπίγραφα αναθηματικά μνημεία του 4ου αι. π.Χ. από την Ακρόπολη των Αθηνών.

28-4-2015
Παντελής Νίγδελης (Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Ο cursus publicus στη Μακεδονία.΄Ενα νέο ντοσιέ δημοσίων εγγράφων από τη ρωμαϊκή αποικία της Πέλλας.

5-5-2015
P.A. Butz (Savannah College of Art and Design – ASCSA)
The Corpus of Bilingual Greek and Latin Inscriptions at Delos.

19-5-2015
Clement Sarrazanas (École française d’Athènes)
Les agonothètes des Panathenees au IIe siècle av. J-C.: à propos d’ IG II2 968 et des amphores panathenaiques recentement publiées.

9-6-2015
Natacha Trippé (Universite de Bordeaux III)
Un document à caractère privé gravé sur une plaque d’ argile de Thasos.

20-10-2015
Dr. Elena Martín González (KEΡA)
Παλαιά και νέα στοιχεία για την γλώσσα των επιγραφών της Κάτω Μακεδονίας.

24-11-2015
Dr. Anna Cannavò (École Française d’Athènes)
Marqueurs funéraires chypriotes inscrits.

15-12-2015
Dr. Kevin F. Daly (Andrew W. Mellon Professor of Classical Studies, ASCSA)
Reconsidering an Ephebic List Agora I 7545.

2014

 11-2-2014
Γιάννης Καλλιοντζής (École Française d’Athènes)
Decrét inédit d’ Akraiphia en l’ honneur de métèques.

25-2-2014
Merle K. Langdon (University of Tennessee)
The verb κρούω in Greek Epigraphy.

4-3-2014
David Braund (BSA)
New Greek Inscriptions from the ancient Caucasus (Georgia).

18-3-2014
Σοφία Αλιφέρη (Αρχαιολογική Εταιρεία – Επιγραφική Εταιρεία)
Μνημεία από το Δημόσιο Σήμα των Αθηνών.

8-4-2014
Αθανάσιος Θέμος (Επιγραφικό Μουσείο)
Νέος κατάλογος των επιγραφών του Μουσείου Σπάρτης.

13-4-2014
Julien Fournier (École Française d’Athènes)
Retour sur un décret thasien: la fondation testamentaire de Rébilus.

29-4-2014
Olivier Gengler (Université de Vienne)
Les inscriptions de Sparte dans les manuscrits de l’ abbé Fourmont.

10-6-2014
Delphine Ackermann (Université de Poitiers)
Deux décrets du dèmes attique d’ Aixône et la question de l’ abolition de la chorégie à Athènes à la fin du IVe s. av. J.-C.

7-10-2014
Νικόλαος Παπαζαρκάδας  (University of California at Berkeley – Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία)
Νέο ἀττικὸ ψήφισμα. Οἰκονομικοὶ και Δικαστικοὶ Θεσμοὶ τῶν Ἑλληνιστικῶν Ἀθηνῶν.

4-11-2014
Άγγελος Π. Ματθαίου (Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία)
Νησιωτικὰ καὶ Πελοποννησιακά.

11-11-2014
Άγγελος Π. Ματθαίου (Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία)
Ἐκ τῶν νήσων. Ἀρχαϊκὲς ἐπιγραφὲς νησιῶν τοῦ Αἰγαίου.

25-11-2014
Perrot (École Française d’Athènes)
La spécialité de mousikos dans les inscriptions grecques.

2-12-2014
Prof. Edward Harris (Durham and Edinburgh Universities)
The Dedication of Phialai after Trials in Athens during the Fourth Century BCE: A New Look.

16-12-2014
Δημήτρης Παπανικολάου (Φιλόλογος Πανεπιστημίου Αθηνών)
Επιγραφικός αττικισμός στη Ρωμαϊκή Αθήνα: η περίπτωση του Μόσχου Ερμέρωτος  (IG II2 5506).

2013 

12-3-2013
Μαρία Ξενάκη (CNRS)
Εισαγωγή στο Corpus μεσαιωνικών επιγραφών της Κεντρικής Ελλάδας (8ος-13ος αι.)

21-5-2013
Liliane Rabatel (IRAA-CNRS-Lyon 2)
Klèrôtèria. Usages et fonctionnement.

1-10-2013
Δημήτρης Σούρλας (Εφορεία Αθηνών)
Ανέκδοτη εφηβική επιγραφή Θησείδων από την Αθήνα

8-10-2013
Γεωργία Μαλούχου (Αρχαιολογική Εταιρεία – Επιγραφική Εταιρεία)
Η ενεπίγραφη βάση των από Φυλής τον δήμον καταγαγόντων (SEG XXVIII 45)

19-11-2013
Robert Pitt (British School of Athens)
Συγγραφαί and the rebuilding of the walls of Athens: IG II2 463.

17-12-2013
Ελένη Ζαββού (Επιγραφικό Μουσείο)
Τιμητική επιγραφή Ευρυκλειδών από τη Λακωνία.

2012

7-2-2012
Perrine Kossmann (École française d’Athènes)
Le culte des Lagides en Asie Mineure.

6-3-2012
Francesco Camia (ΚΕΡΑ)
Σφραγίδες και κεραμίδια. Μια καινούρια επιγραφή από την περιοχή του Μεταποντίου.

20-3-2012
Σελήνη Ψωμά (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
«Περί του αργυρίου του συμμαχικού».

10-4-2012
Patrice Hamon (Université de Rouen)
Corpus des inscriptions de Thasos: recherches en cours sur les documents publics du IVe s. av. J.-C.

8-5-2012
Laurent Dubois (École pratique des hautes études, Paris)
Une inscription dialectale d’ Halaesa en Sicile.

11-9-2012
Άγγελος Χανιώτης (Institute for Advanced Study, Princeton)
Η έκφραση των συναισθημάτων στις επιγραφές.

16-10-2012
Σοφία Ανεζίρη (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Κληροδοσίες και «ιδρύματα» στον ελληνο-ρωμαϊκό κόσμο. Παρατηρήσεις πάνω στο υλικό.

30-10-2012
Christel Müller (Université de Reims)
Epigraphie et chronologie: la cite d’Akraiphia en Béotie à l’époque hellénistique.

2011

11-1-2011
Νικόλαoς Κυριακίδης  (École française d’Athènes)
Que faire avec des listes de noms sans patromyme ? Participation et régime politique à Delphes (346-312 a. C.).

15-2-2011
Francesco Camia (ΚΕΡΑ)
Η λατρεία των ρωμαίων αυτοκρατόρων στην Ελλάδα: η περίπτωση των πελοποννησιακών πόλεων.

22-3-2011
Σπύρος Πετρουνάκος (ΔΙΠΚΑ)
Οι επιγραφές του θεάτρου της Παλαιάς Επιδαύρου.

17-5-2011
Αθανάσιος Θέμος (Επιγραφικό Μουσείο)
Απόρρητοι επιγραφαί

20-9-2011
Denis Rousset (EPHE IVe Section)
Le corpus des inscriptions de Phocide et de Doride.

18-10-2011
Clarisse Prêtre (Cnrs)
Un procès et un règlement religieux à Argos: étude en cours d’un texte inédit.

22-11-2011
Χαράλαμπος Κριτζάς (Επίτιμος Διευθυντής του Επιγραφικού Μουσείου)
Αττικό Ψήφισμα προς τιμήν των σιτοφυλάκων τις παραμονές του Δημητριακού πολέμου.

20-12-2011
Patrick Marchetti (Facultés universitaires de Namur/ Université de Louvain)
De différentes mentions du denier et de monnaies apparentées dans l’ épigraphie grecque du Haut-Empire.

2010

19-1-2010
Γεώργιος Σταϊνχάουερ (Επίτιμος Διευθυντής Αρχαιοτήτων)
Ένα αναθηματικό μνημείο στην οικογένεια του Αυγούστου από την ακρόπολη της Σπάρτης.

9-2-2010
Madalina Dana (EHESS)
La mobilité des enseignants dans le monde grec: revision de deux inscriptions du Pont-Euxin.

23-2-2010
Μιλτιάδης Χατζόπουλος (ΚΕΡΑ)
Un décret urbanistique de Kyrrhos (Macédoine).

16-3-2010
Robert K. Pitt (British School at Athens)
ID 104-4: Some new readings and old problems from an Athenian building contract on Delos.

20-4-2010
Mathilde Douthe (École française d’Athènes)
La situation linguistique à Delphes aux IVe-IIIe siècles.

12-10-2010
Χριστίνα Κοκκινιά (ΚΕΡΑ)
Prospection épigraphique à Boubôn (Lycie).

16-11-2010
Daniela Summa (IG Berlin, DAI)
Recherches sur le corpus de la Locride orientale.

Μετάβαση στο περιεχόμενο