Συμπόσιο προς τιμή του καθηγητού John S. Traill

Συμπόσιο προς τιμή του καθηγητού John S. Traill

Το Επιγραφικό Μουσείο σας προσκαλεί στο Αττικό και Τοπογραφικό Συμπόσιο προς τιμήν του καθηγητού John S. Traill το οποίο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του μουσείου με παράλληλη διαδικτυακή κάλυψη στις 28 και 29 Απριλίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (28.4.23)

Πρωϊνὴ Συνεδρία
9.45-10.00 Χαιρετισμοί
10.00-10.15 Ἀθ. Ἀλ. Θέμος – Ἄ. Π. Ματθαίου, Προσφώνησις πρὸς τὸν καθ. J. S. Traill
10.15-10.30 J. S. Traill, Ἀντιφώνησις
10.30-10.55 Γιῶργος Σταϊνχάουερ, Ἡ χώρα τῆς Ἀττικῆς τὸν 4ο αἰ. π.Χ.
11.00-11.25 S. D. Lambert, Inscriptions of the Attic Demes on AIO: some preliminary
results of work in progress
11.30-11.55 Ἄννα Μαρία Θεοχαράκη – Λήδα Κωστάκη, Δύο ψηφιακὰ προγράμματα
τοπογραφίας: οἱ ἀρχαιότητες τῶν Ἀθηνῶν· οἱ Karten von Attika
12.00-12.30 Διάλειμμα
12.30-12.55 K. Takeuchi, Athens and Apollo Pythios: A New Edition of SEG XXI 469
13.00-13.25 R. Pitt, New, old, impossible and improbable Athenian names in the
manuscripts of early travelers
13.30-13.55 Φωτεινὴ Ζαφειροπούλου – Γεωργία E. Μαλούχου, ̓Ενεπίγραφα
ὄστρακα ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς νοτίως τῆς Ἀκροπόλεως (1955-1960)
Ἀπογευματινὴ Συνεδρία
17.00-17.25 K. Clinton, The Group [τ]οὺς πολλούς in Agora I 7538
17.30-17.55 Μ. K. Langdon, Additions to the Attic Onomasticon
18.00-18.25 J. ΜcK. Camp II, Epigraphical Evidence for the Leokoreion
18.30-19.00 Διάλειμμα
19.00-19.25 Adele Scafuro, The bouleutic lists, their dēmosioi, and John Traill
19.30-19.55 Ν. Παπαζαρκάδας, Ἀδημοσίευτο θραῦσμα καταλόγου ὀνομάτων
20.00-20.25 Ἄ. Π. Ματθαίου, Ἡ χρονολόγησις τοῦ β ́ ψηφίσματος τοῦ Καλλίου
(IG I3
52 B)

ΣΑΒΒΑΤΟ (29.4.23)

Πρωϊνὴ Συνεδρία
9.30-9.55 Μαρία Στάθη – Ἄ. Μπούφαλης, Νέες ἐπιγραφικὲς μαρτυρίες ἀπὸ
τὴν Λαυρεωτική
10.00-10.25 Ἀνδρονίκη Κ. Μακρῆ, Ἑρμαϊκὴ στήλη ἀπὸ τὸν δῆμο τῆς Περγασῆς
10.30-10.55 Ἑλένη Π. Ζαββοῦ, ̓Εκ τοῦ Ἐπιγραφικοῦ Μουσείου
11.00-11.25 Γ. Πάλλης, Οἱ μετέπειτα ζωὲς τῶν Ἀττικῶν ἐπιγραφῶν
11.30-12.00 Διάλειμμα
12.00-12.25 Κατερίνα Πέτρου – Στέλλα Ραυτοπούλου – Ἀθ. Ἀλ. Θέμος, Ἱερὸς
νόμος ἀπὸ τὰ Καλύβια Θορικοῦ
12.30-12.55 Ἀνθὴ Ντόβα, Παρατηρήσεις στὴν τοπογραφία καὶ τὴν ἀρχαιολο-
γία τῶν δήμων στὴν ΝΔ πλευρὰ τοῦ Ὑμηττοῦ
13.00-13.25 Μαρία Πλάτωνος – Ἑλένη Ἀσημάκου, Νέο τμῆμα τοῦ καταλόγου
τῶν πωλητῶν τοῦ 402/1 π.Χ.
13.30-13.55 Δ. Σούρλας, Δύο νέα θραύσματα καταλόγων στρατηγῶν
14.00-14.15 Καταληκτήριες παρατηρήσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο