«Ιστορίες Γραφής: άνθρωποι, πολιτεύματα, θεσμοί, λατρείες, οικονομία»

«Ιστορίες Γραφής: άνθρωποι, πολιτεύματα, θεσμοί, λατρείες, οικονομία»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 – 2020».

2021- (σε εξέλιξη)

Το υποέργο «Ιστορίες Γραφής: άνθρωποι, πολιτεύματα, θεσμοί, λατρείες, οικονομία», εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 – 2020» στις 29 Νοεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της Πράξης ««Ιστορίες Γραφής: άνθρωποι, πολιτεύματα, θεσμοί, λατρείες, οικονομία» και υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το Επιγραφικό Μουσείο, με συνολικό προϋπολογισμό 167.560,00 € και διάρκεια έως τις 30.06.2023.

Η Πράξη έχει ως στόχο τον σχεδιασμό πρότυπων και βιώσιμων εκπαιδευτικών εργαλείων (εκπαιδευτικού φακέλου και διαδραστικών εφαρμογών) ως μέσων ενίσχυσης της διδασκαλίας των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βασικό σκοπό την ανάδειξη της μακρόχρονης ιστορίας του ελληνικού αλφαβήτου και τη γνωριμία των μαθητών με την ιστορία του τόπου τους μέσα από τις πληροφορίες που παρέχουν οι αρχαίες επιγραφές. Πρόκειται για οριζόντια Πράξη, που θα πραγματοποιηθεί πιλοτικά σε 14 επιλεγμένα αρχαιολογικά μουσεία από πέντε Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας. Συμμετέχουν: το Επιγραφικό Μουσείο, τα αρχαιολογικά μουσεία Δράμας, Σαμοθράκης, Θάσου, Αιανής, Νικόπολης, Κω, Καλύμνου, Πάρου, Μήλου, Κέας, Λήμνου, Μυτιλήνης και την αρχαιολογική συλλογή Ερεσού.

Η πράξη περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  1. Επιστημονική έρευνα και συγγραφή κειμένων σχετικών με την ιστορία του ελληνικού αλφαβήτου και των επιλεγμένων, ανά μουσείο, αρχαίων επιγραφών, με σκοπό την παραγωγή 14 εκπαιδευτικών εντύπων και τη δημιουργία κασετίνας (εκπαιδευτικού φακέλου) σε έντυπη έκδοση και σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
  2. Σχεδιασμό και παραγωγή επιδαπέδιων παιχνιδιών και ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών – ψηφιακών παιχνιδιών καθώς και ψηφιοποίηση του υλικού με σκοπό τη χρήση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε διαδραστικούς πίνακες. Το υλικό προβλέπεται να είναι επίσης διαθέσιμο στις ιστοσελίδες των μουσείων και θα μπορεί να συνδεθεί με την ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ.Α και την ενότητα «Ακολουθώντας τον Οδυσσέα» καθώς και με το Φωτόδεντρο – Εθνικό Συσσωρευτή εκπαιδευτικού περιεχομένου του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ., εφόσον υπάρχει η δυνατότητα.
  3. Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών σχετικό με την Ιστορία της Ελληνικής Γραφής και την Επιγραφική Επιστήμη καθώς και με την εκπαίδευσή τους για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στα συνεργαζόμενα αρχαιολογικά μουσεία.
  4. Εφαρμογή πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, σε κάθε συνεργαζόμενο αρχαιολογικό μουσείο, με βασικό στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις αρχαίες ελληνικές επιγραφές. Παράλληλα, θα εμπλουτίσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα των αρχαιολογικών μουσείων της Περιφέρειας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί πιλοτικά σε μαθητές της Α’ Γυμνασίου περίπου 80 σχολικών μονάδων, αλλά προβλέπεται να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές όλων των ηλικιών, από την Δ’ Δημοτικού και άνω, αλλά και μαθητές από Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο