Αποστολή και Εξυπηρέτηση Αιτημάτων

Σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2.2021  ΚΥΑ για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι της πανδημίας COVID-19 κατά το διάστημα από Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 έως Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021, η αποστολή αιτημάτων και η εξυπηρέτησή τους θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Το e-mail του Επιγραφικού Μουσείου είναι: ema@culture.gr

Η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση κοινού θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και κατά προτεραιότητα.  Υποχρεωτική είναι η προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία για τον καθορισμό ραντεβού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-8232950, 210-8847577.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας

Μετάβαση στο περιεχόμενο