Ανακοινώσεις

Αποστολή και Εξυπηρέτηση Αιτημάτων

Σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2.2021  ΚΥΑ για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι της πανδημίας COVID-19 κατά το διάστημα από Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 έως Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021, η αποστολή αιτημάτων και η εξυπηρέτησή τους θα γίνεται ηλεκτρονικά. Το e-mail του Επιγραφικού Μουσείου είναι: ema@culture.gr Η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση κοινού θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και κατά προτεραιότητα.  Υποχρεωτική είναι η προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία για τον καθορισμό ραντεβού. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-8232950, 210-8847577. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας

Αναστολή Λειτουργίας Εκθεσιακών Χώρων του Επιγραφικού Μουσείου

Από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου μέχρι νεωτέρας, αναστέλλεται η λειτουργία των εκθεσιακών χώρων του Επιγραφικού Μουσείου, κατόπιν της απόφασης της Ελληνικής Κυβέρνησης για αναστολή λειτουργίας των μουσείων στην Περιφέρεια Αττικής ως μέτρο κατά της εξάπλωσης του COVID-19.