Ανακοινώσεις

«Ιστορίες Γραφής: άνθρωποι, πολιτεύματα, θεσμοί, λατρείες, οικονομία»

«Ιστορίες Γραφής: άνθρωποι, πολιτεύματα, θεσμοί, λατρείες, οικονομία»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 – 2020». 2021- (σε εξέλιξη) Το υποέργο «Ιστορίες Γραφής: άνθρωποι, πολιτεύματα, θεσμοί, λατρείες, οικονομία», εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 – 2020» στις 29 Νοεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της Πράξης ««Ιστορίες Γραφής: άνθρωποι, πολιτεύματα, θεσμοί, λατρείες, οικονομία» και υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το Επιγραφικό Μουσείο, με συνολικό προϋπολογισμό 167.560,00 € και διάρκεια έως τις 30.06.2023. Η Πράξη έχει ως στόχο τον σχεδιασμό πρότυπων και βιώσιμων εκπαιδευτικών εργαλείων (εκπαιδευτικού φακέλου και διαδραστικών εφαρμογών) ως μέσων...

Αποστολή και Εξυπηρέτηση Αιτημάτων

Σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2.2021  ΚΥΑ για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι της πανδημίας COVID-19 κατά το διάστημα από Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 έως Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021, η αποστολή αιτημάτων και η εξυπηρέτησή τους θα γίνεται ηλεκτρονικά. Το e-mail του Επιγραφικού Μουσείου είναι: ema@culture.gr Η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση κοινού θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και κατά προτεραιότητα.  Υποχρεωτική είναι η προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία για τον καθορισμό ραντεβού. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-8232950, 210-8847577. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας

Αναστολή Λειτουργίας Εκθεσιακών Χώρων του Επιγραφικού Μουσείου

Από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου μέχρι νεωτέρας, αναστέλλεται η λειτουργία των εκθεσιακών χώρων του Επιγραφικού Μουσείου, κατόπιν της απόφασης της Ελληνικής Κυβέρνησης για αναστολή λειτουργίας των μουσείων στην Περιφέρεια Αττικής ως μέτρο κατά της εξάπλωσης του COVID-19.

Μετάβαση στο περιεχόμενο